เวชบุคคลโรงพยาบาลคามิลเลี่ยน

          ได้ไปให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญเด็กฃาวเขาในความดูแลของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนต์เตอร์ เชียงราย รวมถึงประชาชนและโรงเรียนใกล้เคียง  ระหว่าง วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ร่วมกับคามิลเลียน โซเชียล เซนต์เตอร์ จ.เชียงราย มีอาสาสมัครจิตอาสารวม 30 คน ทั้งจากภายในและ ภายนอก โดยมีอาสาสมัครจากภายนอก 8 ท่าน (แพทย์ 4 , อาสาสมัคร 4) ทีมออกเดินทางในวันที่ 1 เวลา 17.30 น. และถึงบ้านเชียงราย เวลา 05.30 น.
สรุปผลดังนี้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2012

  1. เวลา 09.00 – 14.00 น. โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้ม  จำนวน 237 คน
  2. เวลา 15.00 – 16.30 น.  ศูนย์เด็กพิเศษบ้านเกื้อกูล จำนวน 20  คน
  3. เวลา 16.30 – 18.30 น. ศูนย์รับเลี้ยงดูแลเด็กชาวเขาคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย จำนวน 188 คน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012  แบ่งทีมคณะทำงานออกเป็น 2 ทีม ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น.

 1. ทีม 1 บ้านน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 278 คน
 2. ทีม 2 บ้านบาหลา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 357 คน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2012  

  1. เวลา 07.00 – 12.00 น. หน่วยที่วัดนักบุญคามิลโล ให้บริการชาวบ้านที่มาเข้าร่วมพิธีมิสซาฉลองวัดฯ  จำนวน 149 คน

ออกเดินทางไป จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2012  

  1. เวลา 06.30 – 14.00 น. หน่วยที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  ต.แม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 178 คน

คุณพ่อเจ้าวัดพาเที่ยวดอยอินทนนท์ก่อนเดินทางกลับ
สรุปทั้ง 4 วัน ให้บริการกับประชาชนรวม 1,407 คน

ภาพบริการหน่วยแพทย์ช่วยเหลือประชาชน

หน่วยแพทย์ ที่ รร.บ้านแม่ข้าวต้ม

หน่วยแพทย์ ที่ รร.บ้านแม่ข้าวต้ม

ทีมจัดยา ที่ รร.บ้านแม่ข้าวต้ม

ทีมกายภาพบำบัด ที่ รร.บ้านแม่ข้าวต้ม

ประชาชนรอรับบริการ ที่บ้านน้ำขุ่น
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นักเรียน/เด็ก รอรับบริการ ที่บ้านน้ำขุ่น
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

 

หน่วยแพทย์ ที่บ้านบาหลา
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ประชาชนรอรับยา ที่บ้านบาหลา
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หน่วยแพทย์ ที่วัดนักบุญคามิลโล

หน่วยแพทย์ ที่ศูนย์คามิลเลียน เชียงราย

หน่วยแพทย์ ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
อ.แม่ปอน จ.เชียงใหม่

หน่วยแพทย์ ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
อ.แม่ปอน จ.เชียงใหม่

Sunday the 22nd. http://www.facebook.com/chc.bangkok